Contact

Deze pagina is als “afbeelding” weergegeven en bovendien scheef om de hoeveelheid spam naar onze adressen te beperken. Er bestaan webrobots die alle webpagina’s afstropen op zoek naar email adressen om er spam en andere narigheid naartoe te sturen. We maken het ze zo moeilijk mogelijk.

U kunt de informatie hieroboven dus niet aanklikken of als tekst kopiëren. Zelf overtypen dus helaas.

Of kom langs op onze clubavond (zie hoofdpagina) !