Protocol verantwoord schaken

De meest actuele informatie over schaken en Corona staat altijd op deze sites:

KNSB site 1 en KNSB site 2.

Hieronder een samenvatting van het protocol m.i.v. 6 november 2021.

Protocol Verantwoord Schaken

De KNSB heeft een Protocol Verantwoord Schaken uitgegeven. Hierin staan de voorwaarden waaronder schaakwedstrijden mogen worden gespeeld.  Deze voorwaarden zijn voorgelegd en geaccepteerd door de bevoegde instanties.

Er is ook door de KNSB een “Plan van Aanpak Schaken opstarten clubavond” opgesteld.

De onderstaande regels zijn voor spelers van 18 jaar en ouder en voor toeschouwers (als je je partij beëindigd hebt, geldt je als toeschouwer). Onderstaande regels gelden sinds 6 november 2021.

De hoofdpunten uit het protocol zijn de volgende:

 • Per 6 november 2021 geldt er een Corona Toegangsbewijs (CTB) voor zowel de interne als de externe competitie. Dit bewijs is verplicht voor alle wedstrijden.
 • De speelzaal moet een goede ventilatie hebben zodat de lucht regelmatig ververst wordt.
 • Kwetsbare schakers (boven 70 jaar en uit risicogroepen) dienen zelf hun risico te analyseren. Raadpleeg desnoods je huisarts.
 • Elke vereniging dient ten minste één corona-verantwoordelijke aan te stellen. De bestuursleden van de schaakclub zullen bij ons als zodanig functioneren.
 • Blijf thuis bij klachten. Spelers kunnen worden geweigerd of naar huis gestuurd tijdens de wedstrijd bij (vermoeden) van klachten.
 • Er worden geen handen geschud.
 • Reinig of desinfecteer je handen voor aanvang van de wedstrijd.
 • Kom op de schaakavond aan om 19.45 uur en houd afstand.
 • Het materiaal moet na de wedstrijd gereinigd worden, als het binnen 2 dagen weer wordt gebruikt.
 • De club zorgt waar nodig voor persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water en zeep en voldoende papieren handdoekjes).
 • Houd in de zaal gepaste afstand (1,5 m.), ga niet te dicht bij een partij staan kijken, vermijd drukte. We houden ook bij het spelen de afstand van 1,50 m. aan. Er worden twee tafels gebruikt en in de lengte richting geplaatst. Beide spelers zitten aan de kopse kant.
 • Houd ook bij de bar 1,50 m. afstand aan. Het is niet toegestaan om een consumptie voor de tegenstander te halen. Je dient je kopje/glas zelf terug te brengen naar de bar.
 • Wanneer we niet aan het bord zitten en ons door de zaal en het gebouw begeven, dragen we een mondkapje.
 • Deze maatregelen zijn ter bescherming van iedereen. Bij niet naleven hiervan kan de overtreder tijdelijk of permanent de toegang ontzegd worden.

Zeist, 29 november 2021