Schaakklok instellen

Of: Het geheim van de vier knoppen. U kunt deze pagina natuurlijk printen en meenemen!

Hieronder ziet u drie typen digitale klokken die onze vereniging heeft.

De blauwe klok rechts is een weinig gangbaar Amerikaans model. Kiest u liever een van de rode klokken.

De rode klokken hebben alle:

een keuzeknop , een goedkeurknop en een startknop.

De keuzeknop zit altijd llinks.

Dit zijn de achterkanten, daar ziet u héél veel opties en ook de Aan/Uit schakelaar.

Een duizelingwekkend aantal keuzes. Ziet u bij alle drie de aan/uit schakelaar?

Op de achterkanten staan een groot aantal opties, voor elke klok verschillend.  We kunnen voor een van die opties kiezen. Wilt u alleen maar uw klok op het standaardtempo instellen, lees dan verder bij de grote X.

Zet de klok aan met de schakelaar op de achterkant

Druk net zolang op de keuzeknop (bij de lichtrode klok: de +1  knop) totdat u de gewenste optie hebt. Als u per ongeluk te vaak hebt gedrukt en hij schiet die optie voorbij, blijft u drukken: voorbij de laatste optie springt hij weer naar optie 1.

Bij de donkerrode klok is het een tuimelschakelaar: de linkerkant rolt een optie verder (1,2,3) en de rechterkant rolt de opties achteruit (3,2,1).

Hier ziet u de achterkanten van de klokken, met alle opties.

Een paar opmerkingen over de opties: “f.b” staat voor “followed by”,  “Fischer” is de meest gebruikelijke vorm van bonusseconden: Na elke zet krijgt u er x seconden bij. Als u dus snel zet, wint u tijd erbij. “Bronstein” is minder gebruikelijk: daar staat de klok x seconden stil voordat uw bedenktijd weer doorloopt. Hiermee kunt u dus géén tijd winnen als u snel zet. “Byo-Yomi is alleen bij de Oosterse denksporten in gebruik: Na afloop van al uw bedenktijd krijgt u telkens (meestal 30) seconden voor uw zet. Ook die tijd wordt niet opgespaard.

X

Maar meestal heeft een club of toernooileider een apart tempo voorgeschreven. In verreweg de meeste gevallen is dat een Fischer tempo, met een vaste bedenktijd voor de partij en x bonusseconden. Zoekt u dus naar de optie “Fischer, manual set”. Op de lichtrode klok is dat optie 23, op de donkerrode 18.

Zeist speelt intern met 1 uur 30 minuten per partij, met 10 bonusseconden per zet.

Instellen van dit tempo, stap voor stap:

  1. Zet de klok aan met de schakelaar op de achterkant
  2. De optie verschijnt op het scherm. Bent u tevreden daarmee? Druk op de goedkeurknop “OK” of “Vinkje”. U wilt dan naar 23 (lichtrode klok) of 18 (donkerrode klok), druk dan  bij de lichtrode klok net zolang op de +1 knop (keuzeknop) totdat er 23 verschijnt. Gaat u te ver? Voorbij optie 32 springt hij weer naar 1.  De donkerrode klok is makkelijker, hier kunt u op + of –  (keuzeknoppen) drukken totdat keuze 18 verschijnt.
  3. Druk dan op de goedkeurknop (OK of “vinkje”)
  4. Nu gaan we de aantallen uren voor de linker speler instellen. Druk op de keuzeknop(pen) totdat het juiste aantal uren er staat (meestal: 1). Druk dan op de goedkeurknop.
  5. Hierna komen de tientallen minuten (10,20,30,40,50) nog steeds voor de linker speler. Als het juiste aantal er staat, druk op de goedkeurknop.
  6. Hierna komen de enkele minuten (0-9), meestal 0, nog steeds voor de linker speler. Goedkeurknop.
  7. Hierna de tientallen seconden, goedkeurknop,
  8. Hierna de enkele seconden (meestal 0, soms 2, 3 of 5), goedkeurknop.
  9.  We zijn nu voorlopig klaar voor de linker speler, nu gaan we in dezelfde volgorde (uren, tientallen minuten, minuten, tientallen seconden, seconden) de tijd instellen voor de rechter speler. Bijna altijd stelt u de tijd voor beide spelers gelijk in.
  10. Pas hierna stelt u de bonus-tijd (increment) in voor beide spelers. Eerst de linker, dan de rechter. In minuten (meestal 0), tientallen seconden en seconden.

Na de laatste goedkeuring kunt u beginnen. De klok waarvan de hefboom naar boven staat zal gaan lopen als u op de startknop drukt. Bij de lichtrode klok staat er start/stop, bij de donkerrode het teken >||.

Valt mee toch? Uitgeschreven lijkt het heel lang en omslachtig, maar onthoudt u alleen de vier knoppen: aan/uit, keuzeknop, goedkeurknop, startknop en het instellen is niet moeilijker dan het instellen van uw wekkerradio of magnetron, als u het een keer gedaan heeft.

Tip van uw webmaster, met 30 jaar automatiserings-ervaring: Probeer dingen uit als u alle tijd heeft. Probeer bijvoorbeeld na uw partij eens in alle rust een klok in te stellen. Zonder druk gaat het beter dan gestrest en vlak vóór uw partij.

Addenda, voor de gevorderde klokkenoperateur:

*1 De keuzetoets repeteert. Als u hem vasthoudt gaat hij snel door de keuzes rollen. Laat tijdig los!

*2 Het gaat het vaak mis bij de seconden instellen. Degene die instelt denkt dat dit de bonus is. Suggestie: ga gewoon door, stel hierna ook de bonus in en meld de tegenstander dat u beiden een aantal seconden extra heeft.

*3 De klok onthoudt de laatstgekozen optie. Tijdens een rapid-toernooi kunt u na een partij de klok met de aan/uit schakelaar uitzetten, controleren of de optie goed staat, goedkeuren en dan direct op de startknop drukken. Bij een ingewikkeld zelf ingesteld tempo is dit dan snel weer ingesteld. Als u dan nog een keer op de startknop drukt gaat de klok lopen.

*4 Alles over de DGT klokken vindt u op Chess Clocks | Digital Game Technology (Engels)