37 x mat

Een mooie opgave voor de vacantie. Deze stelling

deed zich voor in een door uw webredacteur (met wit) gespeelde internet-partij. klik hier

  1. e4 e5 2. Lc4 Pc6 3. Pc3 Lc5 4. Dg4 Nf6 5. Dxg7 Tf8 6. d3 Pd4 7. Lg5 Pxc2+ 8.
    Kd1 Pxa1 9. Lxf6 Le7 10. Pd5 Lxf6 11. Pxf6+ Ke7 12. Pd5+ Kd6 13. Pf3 f6 14. Ph4
    c6 15. Pf5+ Ke6.

Het is nu op 2 manieren mat in 1, op 17 manieren mat in 2, op 7 manieren mat in 3, op 3 manieren mat in 4, op 7 manieren mat in 5 en maar op één manier mat in 10.

Vindt u ze allemaal? Het zijn dus 37 verschillende sleutelzetten, die zich daarna nog flink kunnen vertakken maar het mat is onontkoombaar na die sleutelzet.

Prettige vacantie.