Eindstand Rapidkampioenschap de Bilt/Zeist

Op de eerste avond, 12 september in Zeist waren er 27 deelnemers, waaronder 7 uit de Bilt. De tweede avond, 29 september waren de rollen omgekeerd: 17 uit de Bilt en 7 uit Zeist. In totaal hebben er 37 mensen één of beide avonden bezocht.

Winnaar werd Thijs Dam uit de Bilt, die eveneens als Jelle Smid 5 uit 6 had gescoord, maar op weerstandspunten won Thijs. De plaatsen 1-5 werden ingenomen door Biltenaars, plaats 6-11 waren voor de Zeistenaars, met als hoogst scorende Zeistenaar, ook op weerstandspunten: Alexander Kirilov.