Gerard van de Wiel overleden

Recentelijk bereikte ons het verdrietige bericht dat onze clubgenoot Gerard van de Wiel op 6 februari jl. is overleden. Gerard was al langer ziek, om die reden moest hij een aantal maanden geleden zich terugtrekken uit de interne competitie. Hij wilde toen geen ruchtbaarheid aan de reden van zijn terugtrekking geven. Tot die tijd speelde hij wekelijks zijn partij mee.

Hij kwam zo’n tien jaar geleden met een aantal andere spelers bij onze club, toen de schaakafdeling voor senioren van DOSC werd opgeheven. Hij was daar wedstrijdleider.

Gerard is 67 jaar geworden.

Wij wensen zijn vrouw en (klein)kinderen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

De afscheidsceremonie vindt plaats op 10 februari om 13.30 uur in de aula van de Begraafplaats Brandenburg, 1e Brandenburgerweg 38, 3721 MB in Bilthoven.

Herman Hamers

Voorzitter