ALV en partijen 26 september

Kort verslag van de ALV: Financiële stukken zijn goedgekeurd, Pleun Rijkers wordt de nieuwe Secretaris en Herman Hamers is herbenoemd vooralsnog voor één jaar als voorzitter, intern competitieleider en materiaalcommissaris. De contributie voor het szeizoen 2023/2024 voor seniorleden is nu 160,- en voor juniorleden 110. U wordt uitgenodigd het voor u toepasselijke bedrag over te maken op de rekening van de club: NL55INGB0001507962.

De uitslagen van de partijen van 26 september en de nieuwe stand staan op de pagina “Interne comp”.

Tevens is een verslag van de eerste wedstrijd van Zeist 2 toegevoegd (Externe comp. – Team SOS 6-tal).