Notulen ALV 12 oktober 2021 beschikbaar

De notulen van de Algemene Ledenvergadering zijn beschikbaar in het menu “Leden” onder “Officiële stukken en mededelingen. De oorspronkelijke vergaderstukken zijn samengebundeld in één pagina. Die stonden voorheen in aparte menu-opties.